Conference Room

Vi föder företag på nytt

Livskraftiga och värdeskapande företag med sunda affärsmodeller kan av olika anledningar hamna i ekonomisk knipa. Vi finns här för att hjälpa dig genom krisen, genom att tillhandahålla tjänster hela vägen från proaktiv strategisk och finansiell konsultation till företagsrekonstruktion. Boka ett kostnadsfritt möte online eller kontakta oss för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag att förbättra sin lönsamhet.

 

Om oss

Resorsia Consulting

Resorsia Consulting verkar för att bolag med sunda affärsmodeller ska generera sunda vinster och fortsätta skapa värde i samhället. Många berörs och lider stor skada inte minst på det personliga planet när det stormar kring företaget. Är det dessutom i grunden livskraftiga affärsmodeller är det inte bara tragiskt utan även samhällsekonomiskt ofördelaktigt. När lagen om företagsrekonstruktioner kom så formaliserades och öppnades nya möjligheter till att undvika onödiga konkurser. Med en öppen och ärlig dialog kan vi genom kreativa grepp göra stor skillnad - det värsta vi vet är när bolag med potential tvingas till ineffektiv konkurs och likvidation på grund av en temporär likviditets- eller solvensproblematik. 

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa bolag i kris och har särskild expertis inom affärsjuridik, finansiering och obeståndssituationer. Med hjälp av en nära dialog med bolagsledning, kreditgivare och övriga intressenter är det vår ambition att hitta den lösning som hanterar bolagets utmaningar på bästa vis givet bolagets och entreprenörens individuella förutsättningar. Det handlar ofta om att hantera de akuta likviditetsutmaningarna parallellt med att verksamhetsåtgärder för ökad lönsamhet vidtas för att säkerställa bolagets överlevnad även på lång sikt.

En annan oerhört viktig roll är att se till att personliga ekonomiska katastrofer undviks genom det ansvar som under vissa förhållanden annars kan åläggas bolagets företrädare såsom exempelvis VD och styrelse. 

 
 

Omdömen

Direkt från källan

Resorsia hjälpte oss inte bara med förhandlingen med våra underleverantörer utan säkerställde också genom en lyckad process att jag som vd och styrelseledamot undvek företrädaransvar.

Johan Westermark, VD för KDB Bygg AB

Ett av våra investmentcases i bygg och anläggningsbranschen hade hamnat i ekonomiskt trångmål och Resorsia gjorde en proaktiv företagsanalys som gav oss förutsättningar att värna vår investering.

Jens Mattson, IR-chef på Gyrab AB

Resorsias kunskap och förhandlingsförmåga gjorde att vi kunde genomföra ett verksamhetskritiskt ackord som gav oss nya förutsättningar för att fortsätta verksamheten i oförändrad omfattning.

Tommy Astrér, Styrelseledamot i Uppsala Bilrekonditionering AB

 
City Center

Vill du få ditt företag på fötter igen? Kontakta oss!

Vårt team har lång erfarenhet av framgångsrik bolagsutveckling, finansiering och entreprenörskap. Vi är övertygade om att vi kan hjälpa just ditt företag att bli bättre och mer lönsamt. Boka ett förutsättningslöst och kostnadsfritt första möte redan idag så kan vi skissera ett upplägg som passar just ditt företags unika behov.

Tack för ditt meddelande!