Mer om obestånd

Nedan följer en samling relevant information för alla näringsidkare om olika saker som rör företagsrekonstruktion. I texten behandlas bland annat upprättande av kontrollbalansräkning, personligt betalningsansvar, olika former av ackord samt lönegaranti.

 

Resorsia Consulting

0707573000

  • Facebook
  • Twitter

©2020 av Resorsia Consulting.