top of page

Integritetsskyddspolicy

BAKGRUND

Resorsia AB, 556555–2973, (Resorsia Consulting) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Resorsia AB:s verksamhet. I denna integritetsskyddspolicy förklarar vi hur personuppgifter behandlas av oss och informerar om vilka rättigheter du har som registrerad.

VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, vilket innebär att bedriva verksamhet relaterad till företagsrekonstruktion och konsultation. I vår uppgift ingår också att informera om vår verksamhet samt att samverka med omgivande samhällsfunktioner, exempelvis tingsrätter och kreditinstitut. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är att du är kund hos oss eller på annat sätt kommit i kontakt med oss digitalt, antingen via vår hemsida eller genom mobilkommunikation. Om du har haft kontakt med oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter i enlighet med arkivlagen. Utöver dessa ändamål behandlar vi även personuppgifter för att följa lagar och regler.

HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

1. Hur vi samlar in dina personuppgifter:

Resorsia Consulting samlar in de personuppgifter som du lämnar till oss av bland annat ovanstående anledningar. I vissa fall kan vi även samla in personuppgifter från andra källor.


2. Utlämnande av personuppgifter:

Om dina personuppgifter finns i en allmän handling kan dessa komma att lämnas ut i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig. Innan en uppgift lämnas ut görs alltid en sekretessprövning.

3. Hur länge dina personuppgifter finns kvar hos Resorsia Consulting:

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med avseende på de ändamål som de samlades in för. 

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

  • Du har rätt att få uppgifter om dig raderade i vissa situationer.

  • Du har rätt att begära att behandlingen av vissa av dina personuppgifter begränsas och att återkalla lämnat samtycke.


Om du vill utnyttja dina rättigheter, har frågor om dataskydd eller är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter kan du kontakta Resorsia Consulting genom e-post till info@resorsia.se eller brev till Resorsia AB, Utsiktsvägen 7, 193 35 Sigtuna.

Besöksadress: Utsiktsvägen 7, 193 35, Sigtuna.


Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera dina frågor kan du framföra ditt klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen i Sverige.

Integritetsskyddspolicy: Välkommen
bottom of page